saeed
اشتراك گذاري مسائل حقوقي

به گزارش سايت مشاوره حقوقي دينا، اموال داراي دسته بندي هاي مختلفي هستند . يكي از مهمترين اين دسته بندي ها ، تقسيم اموال به منقول و غير منقول است . ملاك تقسيم بندي اموال به اين شيوه ، قدرت جا به جايي اموال است . اموال منقول قابل قابل جا به جايي و اموال غير منقول غير قابل جا به جايي هستند . همين ويژگي باعث شده است تا آثار حقوقي متفاوتي بر اموال منقول و غير منقول بار شود . از جمله نتايج تفاوت مال منقول و غير منقول در موارد زير است :

دادگاه رسيدگي كننده به اختلافات مربوط به اموال منقول با دادگاه رسيدگي كننده به اختلافات مربوط به اموال غير منقول متفاوت است . دادگاه صالح براي اموال منقول ، دادگاه محل اقامت خوانده و براي اموال غير منقول دادگاه محل وقوع مال است . 
دومين فرق اموال منقول و اموال غير منقول در نحوه توقيف آنها است . توقيف اموال منقول به راحتي انجام مي شود ، در حالي كه توقيف اموال غير منقول داراي شرايط متفاوتي است .
هم چنين اموال منقول و اموال غير منقول در هزينه دادرسي نيز با يكديگر متفاوت هستند . هزينه دادرسي در اموال منقول بر اساس ارزش مالي آن است اما براي تعيين هزينه دادرسي اموال غير منقول ، نظر كارشناس تعيين كننده است . براي مطالعه بيشتر درباره تفاوت اموال منقول و اموال غير منقول روي لينك زير كليك كنيد :
 
 
 
 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۷ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۲۶:۵۹ ] [ saeed ] [ نظرات (0) ]

يكي از مهمترين ادله اثبات دعوا شهادت است . به گزارش سايت آيين دادرسي دينا بسياري از دعاوي را مي توان به موجب شهادت به اثبات رسانيد . اما اين ابزار مهم شرايطي دارد تا بتواند موثر بوده و دعوا را به اثبات برساند . به همين دليل ، شرايط شهادت در قانون مدني مشخص شده است . بر اساس قانون مدني شهادت بايد شرايط زير را داشته باشد :

 شهادت بايد از روي قطع و يقين باشد ، نه بطور شك و ترديد .

شهادت بايد با دعوا مطابقت داشته باشد . نه اينكه شهادت راجع به امر ديگري باشد . 

شهادت شهود بايد با هم يكسان باشد ، نه اينكه هر كدام به امر متفاوتي شهادت بدهند 

شهادت بر شهادت در صورتي كه شاهد اصلي نتواند حضور يابد به هر دليل ، در دادگاه پذيرفتني است . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد شرايط شهادت در قانون مدني بر روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/66/شرايط-شهادت-در-قانون-مدني.html


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۷ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۲۶:۳۴ ] [ saeed ] [ نظرات (0) ]
هركس بطور عمد يا غير عمد به جان و مال ديگري صدمه اي وارد كند ، بايد در مقابل او مسئول جبران خسارات وارد شده باشد . در شرع اسلام در اين خصوص پرداخت ديه و ارش مورد توجه قرار گرفته است . ماده 445 قانون مجازات اسلامي به تعريف ديه پرداخته است كه بر اساس آن "ديه مقدار مال معيّني است و در شرع مقدس به سبب جنايت غير عمدي بر نفس ، عضو يا منفعت يا جنايات عمدي در مواردي كه به هر جهت قصاص ندارد ، مقرر شده است ". به استناد سايت مشاوره كيفري دينا بر اساس قانون مجازات اسلامي انواع ديه را مي توان به موارد زير تقسيم كرد:
ديه اعضاي بدن ، همچون ديه مو، ديه چشم ، ديه گوش، ديه دندان و ...
ديه منافع اعضاء همچون ديه شنوايي ، ديه عقل ، ديه بينايي و ...

ديه جراحات مانند خراش ، كبودي ، تورم و ... كه مصاديق و احكام هر كدام از آنها در قانون مجازات اسلامي بيان شده است . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد ديه و انواع آن بر روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/23/ديه-چيست-و-در-چه-مواردي-بايد-پرداخت-شود.html


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۷ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۲۶:۰۹ ] [ saeed ] [ نظرات (0) ]

يكي از مشكلاتي كه معمولا در حين جدايي زوجين مطرح مي شود ، باز گردادن جهيزيه اي است كه زن قبل از شروع زندگي مشترك به منزل مشترك مي برد . استرداد جهيزيه يا پس گرفتن جهيزيه مي تواند با توافق طرفين انجام شود ، بدون نياز به هيچگونه اقدام قانوني . اما وقتي كه طرفين در موضوعات اساسي به اختلاف بر مي خورند ، اين شيوه ديگر پاسخگو نيست . بعلاوه اينكه برگرداندن جهيزيه از منزل مشترك بدون اطلاع و هماهنگي با مرد ممكن است سبب مشكلاتي از جمله شكايت بابت سرقت مي شود . بنابراين ، بهتر است كه در اين مورد از طريق دادخواست استرداد جهيزيه اقدام نمود . به استناد سايت مشاوره حقوق خانواده دينا در اين خصوص، استرداد جهيزيه نيازمند طي مراحل قانوني و تنظيم فرم دادخواست استرداد جهيزيه و تحويل آن به دادگاه صالح يعني دادگاه خانواده يا شوراي حل اختلاف مي باشد . نحوه تنظيم دادخواست استرداد جهيزيه نيز مانند ساير دادخواست ها است . نكته مهم اين است كه در قسمت بهاي خواسته بايد به دقت بهاي آن مشخص شود ، بعلاوه اينكه مي توان تقاضاي صدور قرار تامين خواسته نمود . در صورتي هم كه ليست سياهه جهيزيه در دسترس است ، بايد آن را ضميمه دادخواست نمود . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد نحوه تنظيم دادخواست استرداد جهيزيه بر روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/64/دادخواست-استرداد-جهيزيه-چيست-و-چگونه-تنظيم-مي-شود.html


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۶ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۱۴:۰۲ ] [ saeed ] [ نظرات (0) ]
يكي از روش هايي كه طلاق مي تواند بر اساس آن انجام شود ، طلاق از طرف مرد است . به نقل از سايت مشاوره حقوق خانواده دينا ، در گذشته مردان مي توانستند هر زمان كه بخواهند بدون ارائه هيچگونه دليل و مدركي به دفاتر ثبت طلاق مراجعه كرده و با رعايت تشريفات مربوط به طلاق همسر خود را طلاق بدهند . به همين دليل ، در موردي كه مرد مي خواست زن خود را طلاق بدهد هيچ گونه نيازي به مراجعه به دادگاه و رسيدگي توسط دادگاه وجود نداشت . تا اينكه ماده 1133 قانون مدني اصلاح شد و مراحل طلاق از طرف مرد را پيش بيني نمود . بر اساس اين ماده مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاس طلاق همسرش را بنمايد و بدنبال آن قانون حمايت خانواده مراحل طلاق از طرف مردان را پيش بيني نمود . بنابراين اولين مرحله براي طلاق از طرف مرد ، مراجعه به دادگاه است كه مراجعه به دادگاه است كه دادگاه طرفين را به دادوري ارجاع مي دهد . در مرحله بعد در صورت عدم حصول سازش ، دادگاه گواهي عدم سازش صادر كرده كه اين گواهي تا سه ماه براي مراجعه به دفاتر ثبت طلاق اعتبار خواهد داشت . براي مطالعه بيشتر در مورد طلاق از طرف مرد بر روي لينك زير كليك كنيد :
 
 
 
 
 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۶ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۰۷:۵۴ ] [ saeed ] [ نظرات (0) ]

بستن قرارداد هميشه به يك صورت نيست . گاهي صرف توافق دو نفر براي اينكه بگوييم قراردادي بين آنها منعقد شده است كافي است و گاهي حتما بايد توافق دو نفر بر روي كاغذ نوشته و امضا شود تا اعتبار داشته باشد . اين شيوه بستن قرارداد ، آن را به سه دسته عقود رضايي ، تشريفاتي و عيني تقسيم كرده است . به نقل از سايت مشاوره حقوق قراردادهاي دينا ، عقد رضايي ، عقدي است كه با اعلام و احراز رضايت طرفين قرارداد منعقد مي شود مثل خريد كردن از فروشگاه كه در واقع يك قرارداد خريد و فروش است و بدون هيچ تشريفاتي صورت مي گيرد . دسته دوم عقد تشريفاتي است كه همانطور كه از نام آن بر مي آيد نيازمند طي تشريقات به خصوصي است تا اعتبار داشته باشد . مثل قرارداد خريد خانه كه بايد در دفتر ثبت املاك به ثبت برسد . دسته سوم عقد عيني است . عقد عيني در واقع يك نوع عقد تشريفاتي است كه تحقق نيازمند اين است كه موضوع تعهد حتما انجام شود . يعني در عقود عيني بايد مورد معامله به خريدار تحويل داده شود تا بگوييم عقد داراي اثر است مثل عقد وقف كه تا زماني كه به مال موقوفه به تصرف وقف در نيامده باشد ، رخ نمي دهد . براي مطالعه بيشتر در خصوص عقد رضايي و تشريفاتي بر روي لينك زير كليك كنيد : 

 

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/68/تعريف-عقد-رضايي-عقد-تشريفاتي-عقد-عيني-و-تفاوت-آنها.html


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۶ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۵۶:۱۸ ] [ saeed ] [ نظرات (0) ]

بستن قرارداد هميشه به يك صورت نيست . گاهي صرف توافق دو نفر براي اينكه بگوييم قراردادي بين آنها منعقد شده است كافي است و گاهي حتما بايد توافق دو نفر بر روي كاغذ نوشته و امضا شود تا اعتبار داشته باشد . اين شيوه بستن قرارداد ، آن را به سه دسته عقود رضايي ، تشريفاتي و عيني تقسيم كرده است . به نقل از سايت مشاوره حقوق قراردادهاي دينا ، عقد رضايي ، عقدي است كه با اعلام و احراز رضايت طرفين قرارداد منعقد مي شود مثل خريد كردن از فروشگاه كه در واقع يك قرارداد خريد و فروش است و بدون هيچ تشريفاتي صورت مي گيرد . دسته دوم عقد تشريفاتي است كه همانطور كه از نام آن بر مي آيد نيازمند طي تشريقات به خصوصي است تا اعتبار داشته باشد . مثل قرارداد خريد خانه كه بايد در دفتر ثبت املاك به ثبت برسد . دسته سوم عقد عيني است . عقد عيني در واقع يك نوع عقد تشريفاتي است كه تحقق نيازمند اين است كه موضوع تعهد حتما انجام شود . يعني در عقود عيني بايد مورد معامله به خريدار تحويل داده شود تا بگوييم عقد داراي اثر است مثل عقد وقف كه تا زماني كه به مال موقوفه به تصرف وقف در نيامده باشد ، رخ نمي دهد . براي مطالعه بيشتر در خصوص عقد رضايي و تشريفاتي بر روي لينك زير كليك كنيد : 

 

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/68/تعريف-عقد-رضايي-عقد-تشريفاتي-عقد-عيني-و-تفاوت-آنها.html


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۶ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۵۵:۵۳ ] [ saeed ] [ نظرات (0) ]
اموال جمع كلمه مال به معني كالا و ثروت است  . به گزارش سايت مشاوره حقوقي دينا ، در قانون مدني به اين سوال كه مال چيست پاسخ داده نشده است اما ويژگي هايي براي مال تعريف شده است كه با توجه به اين ويژگي ها مي توان مال را تشخيص داد . اين ويژگي ها از قرار زير است :
مال بايد چيزي باشد كه مفيد و ضروري است يعني چيزي كه از نظر عقلي، منفعت ندارد ، مال محسوب نمي شود .
مال بايد يك نياز مالي يا معنوي را رفع كند . يعني چيزي كه نمي تواند نياز را بر طرف كند ، مال محسوب نمي شود . 
مال بايد چيزي باشد كه قابليت تعلق گرفتن به ديگري را داشته باشد و افراد بتوانند مالك آن شوند . بنابراين برخي اموال هستند كه مفيد هستند اما نمي توانند به كسي تعلق پيدا كنند ، بنابراين مال محسوب نمي شوند . مثل كره ماه 
در قانون مدني اموال به دسته هاي مختلف تقسيم شده اند . انواع مال عبارتند از : مال مادي و مال غير مادي ، عين يا منفعت ، مال مصرف شدني و مال قابل بقاء ، مال منقول و مال غير منقول ، مال مثلي و مال قيمي و مال مشاع و مال غير مشاع . براي مطالعه بيشتر در خصوص تقسيم بندي انواع مال روي لينك زير كليك كنيد :
 
 
 
 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۶ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۴۴:۱۹ ] [ saeed ] [ نظرات (0) ]

يكي از مسائل مهم در مورد احكامي كه از دادگاه صادر مي شود اين است كه اين حكم بصورت حضوري صادر شده است يا غيابي است . شناسايي حكم حضوري از احكام غيابي مسئله مهمي است . چرا كه يكي از روش هاي اعتراض به آراء صادر شده توسط دادگاه يعني واخواهي تنها از احكام غيابي امكانپذير است . اين مسئله ارتباط مستقيمي با شيوه ابلاغ به طرفين دارد . به استناد سايت آيين دادرسي دينا ، مطابق ماده 303 قانون آيين دادرسي مدني ،  " حكم دادگاه حضوري است ؛ مگر اينكه خوانده يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و بطور كتبي نيز دفاع نكرده باشند و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد " . بر همين اساس است كه اگر حكم غيابي بود ، قابل واخواهي است و در غير اين صورت نمي توان از آن واخواهي كرد . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد تفاوت حكم غيابي و حكم حضوري بر روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/18/انواع-مهريه-اعم-از-مهرالمثل-،-مهرالمتعه-و-مهرالمسمي.html


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۵ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۴۰:۳۹ ] [ saeed ] [ نظرات (0) ]

مهريه در واقع مالي است كه حين عقد ازدواج به زن تمليك مي شود . مباحث مربوط به مهريه كه در قانون مدني آمده است برگرفته از فقه اسلامي است . بر اساس قانون مدني ، انواع مهريه را مي توان شامل مهر المسمي ، مهر المثل و مهر المتعه است . به نقل از سايت مشاوره حقوق خانواده دينا ، مهر المسمي مال معين و مشخصي است كه زن و مرد در باره آن به توافق مي رسند و آن را در سند ازدواج درج مي كنند . اما در صورتي كه طرفين مهريه و ميزان آن را مشخص نكرده باشند و مرد زن را طلاق بدهد ، به زن مهر المثل تعلق مي گيرد كه تعيين ميزان آن با توجه به عرف و وضعيت زن مشخص مي شود . يكي ديگر از انواع مهريه ، مهر المتعه است كه در صورت عدم ذكر مهريه حين عقد و قبل از نزديكي ميان زوجين ، به زن تعلق خواهد گرفت . براي تعيين اين نوع مهر ، وضعيت مرد لحاظ خواهد شد . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد انواع مهريه بر روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/62/حكم-غيابي-چيست-و-چه-تفاوتي-با-حكم-حضوري-دارد.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۵ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۳۲:۳۳ ] [ saeed ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 76
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب