saeed
اشتراك گذاري مسائل حقوقي

اناطه در لغت به معناي منوط كردن است . در حقوق نيز قراري وجود دارد به نام قرار اناطه كيفري . در تعريف قرار اناطه كيفري بايد گفت ، اين قرار مرتبط است با اينكه اثبات يك موضوع كيفري منوط است به اين كه موضوع ديگري كه ماهيت حقوقي و غير كيفري دارد ، در دادگاه حقوقي اثبات شود . قرار اناطه در آيين دادرسي كيفري در ماده 21 آمده است . اين قرار در واقع يك قرار استثنايي است زيرا در دعاوي كيفري اصل بر اين است كه وقتي مرجعي به موضوعي رسيدگي مي كند صلاحيت اين را دارد كه به هرچه مرتبط با آن موضوع است ، رسيدگي كند . براي مطالعه بيشتر درباره قرار اناطه كيفري روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/181/قرار-اناطه-كيفري-در-قانون-آيين-دادرسي-كيفري-.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۴ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۳۴:۳۹ ] [ saeed ] [ نظرات (0) ]

به دنبال بر هم خوردن وعده ازدواج ، دعواي استرداد هداياي نامزدي ، به خصوص در خصوص اموالي همچون حلقه و طلاجات موضوعي پر اهميت مي شود كه طرفين مي توانند به دادگاه صالح مراجعه كرده و دادخواست استرداد هداياي نامزدي تقديم كنند . به نقل از سايت مشاوره حقوق خانواده دينا ، بر اساس ماده 1037 قانون مدني "  هريك از نامزدها مي توانند در صورت به هم خوردن وصلت منظور ، هدايايي را كه به طرف ديگر يا ابوين او براي وصلت منظور داده است مطالبه كند و اگر عين هدايا موجود نباشد ، مستحق قيمت هدايايي خواهد بود كه عادتا نگاه داشته مي شود ، مگر اينكه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشد " . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد دادخواست استرداد هداياي نامزدي بر روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/165/دادخواست-استرداد-هداياي-نامزدي.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۴ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۲۷:۰۷ ] [ saeed ] [ نظرات (0) ]

اولين مرحله كه پيش از عقد ازدواج ميان زن و مرد انجام مي شود ، وعده ازدواج يا نامزدي است . در اين مرحله ميان زوجين و والدين آنها هدايايي رد و بدل مي شود . به نقل از سايت مشاوره حقوق خانواده دينا ، در قانون مدني در خصوص استرداد هداياي نامزدي چنين پيش بيني شده است كه هريك از نامزدها مي توانند در صورت به هم خوردن وصلت منظور ، هدايايي را كه به طرف ديگر يا ابوين او براي وصلت منظور داده است مطالبه كند و اگر عين هدايا موجود نباشد ، مستحق قيمت هدايايي خواهد بود كه عادتا نگاه داشته مي شود ، مگر اينكه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشد . براي دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص پس گرفتن هداياي نامزدي بر روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/164/استرداد-هداياي-نامزدي.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۲ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۳۸:۱۸ ] [ saeed ] [ نظرات (0) ]

در صورتي كه شرايط قانوني صدور قرار تعليق تعقيب وجود داشته باشد ، اين قرار مي تواند توسط يكي از مقامات صالح صادر كننده ، صادر شود . به نقل از سايت آيين دادرسي دينا ، براي اعال قرار تعليق تعقيب نيازي به موافقت شاكي نيست اما به موافقت متهم نياز است . علت اينكه به موافقت متهم نياز است اين است كه اين متهم است كه بايد محدوديت هاي ناشي از قرار تعليق تعقيب را بپذيرد . محدوديت متهم در قرار تعليق تعقيب مواردي از قبيل زير است :

ترك اعتياد ، خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين ، شركت در كلاس ها و جلسات آموزشي ، عدم اقدام به رانندگي با وسايل نقليه موتوري و تحويل دادن گواهينامه ، عدم حمل سلاح و ... 
اين محدوديت هاي بار شده به متهم در قرار تعليق تعقيب در دستور مقام صادر كننده به طور مشخص بيان مي شود . براي مطالعه بيشتر درباره محدوديت هاي متهم در قرار تعليق تعقيب روي لينك زير كليك كنيد : 
 
 
 
 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۲ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۳۰:۵۷ ] [ saeed ] [ نظرات (0) ]

به نقل از سايت آيين دادرسي دينا ، با توجه به اوضاع و احوال متهم و شرايط وقوع جرم مي توان قرار تعليق تعقيب صادر كرد . موارد صدور قرار تعليق تعقيب مشخص و محدود است . علاوه اين قرار حتما بايد توسط مقام صالح صادر كننده قرار تعليق تعقيب ، صادر شود . مقام صلاحيتدار براي صدور قرار تعليق تعقيب ، از جمله دادستان ، بازپرس و قاضي هستند . البته بازپرس اجازه صدور قرار تعليق تعقيب ندارد اما بر اساس تبصره 4 ماده 81 قانونآيين دادرسي كيفري بازپرس مي تواند ، در صورت وجود شرايط قانوني ، اعمال مقررات اين ماده را از دادستان درخواست كند . براي مطالعه بيشتر روي لنيك زير كليك كنيد : 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/175/مقام-صادر-كننده-قرار-تعليق-تعقيب-.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۱ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۵۲:۱۷ ] [ saeed ] [ نظرات (0) ]

در صورتي كه طفل پدر و پدربزرگش فوت كرده باشند و وصي هم براي او تعيين نشده باشد ، شخصي بعنوان قيم براي او تعيين مي شود كه بايد رعايت مصلحت طفل را كند . در غير اين صورت ، مي توان او را عزل كرد . به نقل از سايت مشاوره حقوقي دينا ، موارد عزل قيم در قانون مدني مطرح شده اند كه عبارتند از فقدان وصف امانت ، ارتكاب  جنايت توسط وي ، محكوم شدن به حبس ، ورشكستگي ، عدم لياقت يا توانايي در اداره امور و غيره . بعلاوه اينكه در برخي شرايط  قيم منعزل مي شود كه موارد انعزال قيم نيز در ماده 1249 قانون مدني آمده است . مانند آنكه قيم ديوانه يا محجور بشود . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد عزل قيم و انعزال قيم بر روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/161/موارد-عزل-و-انعزال-قيم.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۱ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۴۵:۱۸ ] [ saeed ] [ نظرات (0) ]

يكي از موضوعات مهمي كه در خصوص حضانت كودكان مطرح مي شود ، مسئله حضانت فرزندان بعد از فوت والدين آنها مي باشد . به نقل از سايت مشاوره حقوق خانواده دينا ، مططابق قانون ، در صورت فوت يكي از والدين ، حضانت طفل با ديگري كه زنده است خواهد بود . بر اساس اين ماده ، حضانت فرزند بعد از فوت پدر با مادر است و حضانت بعد از فوت مادر با پدر خواهد بود . همچنين ، حضانت در صورت فوت والدين به ترتيب با جد پدري ، وصي و قيم منصوب از طرف دادگاه مي باشد . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد حضانت فرزندان بعد از فوت والدين بر روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/159/حضانت-فرزند-بعد-از-فوت-پدر-و-مادر.html

 

 

 

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۰ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۳۶:۱۹ ] [ saeed ] [ نظرات (0) ]

قرار تعليق تعقيب يعني اينكه تعقيب متهم براي مدت مشخصي متوقف شود . اين قرار در قانون آيين دادرسي كيفري جديد آمده است . به گزارش سايت آيين دادرسي دينا ، بر اساس قانون آيين دادرسي كيفري جديد ، موارد صدور قرار تعليق تعقيب شامل جرايم تعزيري درجه شش ، جرايم تعزيري درجه هفت و جرايم تعزيري درجه هشت است . البته در اين ميان ماده 46 قانون مجازات اسلامي شرايطي را پيش بيني كرده است كه در واقع استثناء موارد صدور قرار تعليق است . در اين ماده موارد عدم صدور قرار تعليق تعقيب ذكر شده است از جمله جرائم عليه امنيت ملي ، جرائم سازمان يافته ، قدرت نمايي ، قاچاق ، تعزير بدل از قصاص نفس ، جرائم اقتصادي است . براي مطالعه بيشتر درباره موارد صدور قرار تعليق تعقيب و موارد عدم صدور قرار تعليق تعقيب روي لينك زير كليك كنيد :

 
 
 
 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۰ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۲۳:۳۶ ] [ saeed ] [ نظرات (0) ]

 

در مواردي ممكن است كه طرفين نتوانند در اين جلسه رسيدگي شركت كنند . به همين دليل لازم است كه جلسه دادرسي به عقب افتد تا طرفين بتوانند در دادگاه حضور يابند . به نقل از سايت آيين دادرسي دينا ، به تعويق انداختن جلسه دادگاه در قانون آيين دادرسي مدني پيش بيني شده است . بر همين اساس موارد عقب انداختن جلسه دادگاه عبارت است از علل مربوط به وكيل ، علل مربوط به طرفين دعوا و نماينده آنها ، درخواست اصحاب دعوا يا يكي از آنها و ساير علل تأخير جلسه . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد به تعويق انداختن جلسه دادگاه و موارد آن بر روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/158/به-تعويق-انداختن-جلسه-دادگاه-و-موارد-آن.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۹ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۵۶:۲۰ ] [ saeed ] [ نظرات (0) ]

صدور قرار تعليق تعقيب نيازي به تاييد شاكي ندارد . در مدتي كه قرار لغو تعقيب اعمال مي شود مي توان آن را تحت شرايطي لغو كرد . به نقل از سايت آيين دادرسي دينا ، موارد لغو قرار تعليق تعقيب از قرار زير است :

اولين مورد ، صدور كيفر خواست بابت جرايم مستوجب قصاص است در صورتي كه جرم ارتكاب يافته در دوران تعليق داراي مجازات قصاص مجازات حدي و يا مجازات تعزيري درجه هفت و بالاتر باشد و تعقيب متهم بابت جرم منجر به صدور كيفرخواست شود ، لغو قرار تعليق تعقيب صورت خواهد گرفت .

در صورت عدم رعايت دستورات قضايي ، قرار تعليق تعقيب لغو خواهد شد . هم چنين سومين شرط از شرايط لغو قرار تعليق تعقيب اين است كه سابقه محكوميت كيفري متهم كشف شود . براي مطالعه بيشتر درباره لغو قرار تعليق تعقيب روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/171/لغو-قرار-تعليق-تعقيب-.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۹ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۵۱:۴۷ ] [ saeed ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 76
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب