saeed
اشتراك گذاري مسائل حقوقي

به دنبال بر هم خوردن وعده ازدواج ، دعواي استرداد هداياي نامزدي ، به خصوص در خصوص اموالي همچون حلقه و طلاجات موضوعي پر اهميت مي شود كه طرفين مي توانند به دادگاه صالح مراجعه كرده و دادخواست استرداد هداياي نامزدي تقديم كنند . به نقل از سايت مشاوره حقوق خانواده دينا ، بر اساس ماده 1037 قانون مدني "  هريك از نامزدها مي توانند در صورت به هم خوردن وصلت منظور ، هدايايي را كه به طرف ديگر يا ابوين او براي وصلت منظور داده است مطالبه كند و اگر عين هدايا موجود نباشد ، مستحق قيمت هدايايي خواهد بود كه عادتا نگاه داشته مي شود ، مگر اينكه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشد " . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد دادخواست استرداد هداياي نامزدي بر روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/165/دادخواست-استرداد-هداياي-نامزدي.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۴ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۲۷:۰۷ ] [ saeed ] [ نظرات (0) ]

اولين مرحله كه پيش از عقد ازدواج ميان زن و مرد انجام مي شود ، وعده ازدواج يا نامزدي است . در اين مرحله ميان زوجين و والدين آنها هدايايي رد و بدل مي شود . به نقل از سايت مشاوره حقوق خانواده دينا ، در قانون مدني در خصوص استرداد هداياي نامزدي چنين پيش بيني شده است كه هريك از نامزدها مي توانند در صورت به هم خوردن وصلت منظور ، هدايايي را كه به طرف ديگر يا ابوين او براي وصلت منظور داده است مطالبه كند و اگر عين هدايا موجود نباشد ، مستحق قيمت هدايايي خواهد بود كه عادتا نگاه داشته مي شود ، مگر اينكه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشد . براي دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص پس گرفتن هداياي نامزدي بر روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/164/استرداد-هداياي-نامزدي.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۲ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۳۸:۱۸ ] [ saeed ] [ نظرات (0) ]

در صورتي كه شرايط قانوني صدور قرار تعليق تعقيب وجود داشته باشد ، اين قرار مي تواند توسط يكي از مقامات صالح صادر كننده ، صادر شود . به نقل از سايت آيين دادرسي دينا ، براي اعال قرار تعليق تعقيب نيازي به موافقت شاكي نيست اما به موافقت متهم نياز است . علت اينكه به موافقت متهم نياز است اين است كه اين متهم است كه بايد محدوديت هاي ناشي از قرار تعليق تعقيب را بپذيرد . محدوديت متهم در قرار تعليق تعقيب مواردي از قبيل زير است :

ترك اعتياد ، خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين ، شركت در كلاس ها و جلسات آموزشي ، عدم اقدام به رانندگي با وسايل نقليه موتوري و تحويل دادن گواهينامه ، عدم حمل سلاح و ... 
اين محدوديت هاي بار شده به متهم در قرار تعليق تعقيب در دستور مقام صادر كننده به طور مشخص بيان مي شود . براي مطالعه بيشتر درباره محدوديت هاي متهم در قرار تعليق تعقيب روي لينك زير كليك كنيد : 
 
 
 
 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۲ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۳۰:۵۷ ] [ saeed ] [ نظرات (0) ]

به نقل از سايت آيين دادرسي دينا ، با توجه به اوضاع و احوال متهم و شرايط وقوع جرم مي توان قرار تعليق تعقيب صادر كرد . موارد صدور قرار تعليق تعقيب مشخص و محدود است . علاوه اين قرار حتما بايد توسط مقام صالح صادر كننده قرار تعليق تعقيب ، صادر شود . مقام صلاحيتدار براي صدور قرار تعليق تعقيب ، از جمله دادستان ، بازپرس و قاضي هستند . البته بازپرس اجازه صدور قرار تعليق تعقيب ندارد اما بر اساس تبصره 4 ماده 81 قانونآيين دادرسي كيفري بازپرس مي تواند ، در صورت وجود شرايط قانوني ، اعمال مقررات اين ماده را از دادستان درخواست كند . براي مطالعه بيشتر روي لنيك زير كليك كنيد : 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/175/مقام-صادر-كننده-قرار-تعليق-تعقيب-.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۱ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۵۲:۱۷ ] [ saeed ] [ نظرات (0) ]

در صورتي كه طفل پدر و پدربزرگش فوت كرده باشند و وصي هم براي او تعيين نشده باشد ، شخصي بعنوان قيم براي او تعيين مي شود كه بايد رعايت مصلحت طفل را كند . در غير اين صورت ، مي توان او را عزل كرد . به نقل از سايت مشاوره حقوقي دينا ، موارد عزل قيم در قانون مدني مطرح شده اند كه عبارتند از فقدان وصف امانت ، ارتكاب  جنايت توسط وي ، محكوم شدن به حبس ، ورشكستگي ، عدم لياقت يا توانايي در اداره امور و غيره . بعلاوه اينكه در برخي شرايط  قيم منعزل مي شود كه موارد انعزال قيم نيز در ماده 1249 قانون مدني آمده است . مانند آنكه قيم ديوانه يا محجور بشود . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد عزل قيم و انعزال قيم بر روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/161/موارد-عزل-و-انعزال-قيم.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۱ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۴۵:۱۸ ] [ saeed ] [ نظرات (0) ]

يكي از موضوعات مهمي كه در خصوص حضانت كودكان مطرح مي شود ، مسئله حضانت فرزندان بعد از فوت والدين آنها مي باشد . به نقل از سايت مشاوره حقوق خانواده دينا ، مططابق قانون ، در صورت فوت يكي از والدين ، حضانت طفل با ديگري كه زنده است خواهد بود . بر اساس اين ماده ، حضانت فرزند بعد از فوت پدر با مادر است و حضانت بعد از فوت مادر با پدر خواهد بود . همچنين ، حضانت در صورت فوت والدين به ترتيب با جد پدري ، وصي و قيم منصوب از طرف دادگاه مي باشد . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد حضانت فرزندان بعد از فوت والدين بر روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/159/حضانت-فرزند-بعد-از-فوت-پدر-و-مادر.html

 

 

 

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۰ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۳۶:۱۹ ] [ saeed ] [ نظرات (0) ]

قرار تعليق تعقيب يعني اينكه تعقيب متهم براي مدت مشخصي متوقف شود . اين قرار در قانون آيين دادرسي كيفري جديد آمده است . به گزارش سايت آيين دادرسي دينا ، بر اساس قانون آيين دادرسي كيفري جديد ، موارد صدور قرار تعليق تعقيب شامل جرايم تعزيري درجه شش ، جرايم تعزيري درجه هفت و جرايم تعزيري درجه هشت است . البته در اين ميان ماده 46 قانون مجازات اسلامي شرايطي را پيش بيني كرده است كه در واقع استثناء موارد صدور قرار تعليق است . در اين ماده موارد عدم صدور قرار تعليق تعقيب ذكر شده است از جمله جرائم عليه امنيت ملي ، جرائم سازمان يافته ، قدرت نمايي ، قاچاق ، تعزير بدل از قصاص نفس ، جرائم اقتصادي است . براي مطالعه بيشتر درباره موارد صدور قرار تعليق تعقيب و موارد عدم صدور قرار تعليق تعقيب روي لينك زير كليك كنيد :

 
 
 
 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۰ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۲۳:۳۶ ] [ saeed ] [ نظرات (0) ]

 

در مواردي ممكن است كه طرفين نتوانند در اين جلسه رسيدگي شركت كنند . به همين دليل لازم است كه جلسه دادرسي به عقب افتد تا طرفين بتوانند در دادگاه حضور يابند . به نقل از سايت آيين دادرسي دينا ، به تعويق انداختن جلسه دادگاه در قانون آيين دادرسي مدني پيش بيني شده است . بر همين اساس موارد عقب انداختن جلسه دادگاه عبارت است از علل مربوط به وكيل ، علل مربوط به طرفين دعوا و نماينده آنها ، درخواست اصحاب دعوا يا يكي از آنها و ساير علل تأخير جلسه . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد به تعويق انداختن جلسه دادگاه و موارد آن بر روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/158/به-تعويق-انداختن-جلسه-دادگاه-و-موارد-آن.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۹ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۵۶:۲۰ ] [ saeed ] [ نظرات (0) ]

صدور قرار تعليق تعقيب نيازي به تاييد شاكي ندارد . در مدتي كه قرار لغو تعقيب اعمال مي شود مي توان آن را تحت شرايطي لغو كرد . به نقل از سايت آيين دادرسي دينا ، موارد لغو قرار تعليق تعقيب از قرار زير است :

اولين مورد ، صدور كيفر خواست بابت جرايم مستوجب قصاص است در صورتي كه جرم ارتكاب يافته در دوران تعليق داراي مجازات قصاص مجازات حدي و يا مجازات تعزيري درجه هفت و بالاتر باشد و تعقيب متهم بابت جرم منجر به صدور كيفرخواست شود ، لغو قرار تعليق تعقيب صورت خواهد گرفت .

در صورت عدم رعايت دستورات قضايي ، قرار تعليق تعقيب لغو خواهد شد . هم چنين سومين شرط از شرايط لغو قرار تعليق تعقيب اين است كه سابقه محكوميت كيفري متهم كشف شود . براي مطالعه بيشتر درباره لغو قرار تعليق تعقيب روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/171/لغو-قرار-تعليق-تعقيب-.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۹ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۵۱:۴۷ ] [ saeed ] [ نظرات (0) ]

قرار تعليق تعقيب توسط مقام صالح صادر كننده ، صادر خواهد شد و رضايت بزه ديده يا شاكي در آن اثري ندارد . البته با صدور قرار تعليق تعقيب ، محدوديت هايي به متهم بار مي شود كه او بايد آنها را بپذيرد در غير اين صورت ، قرار او لغو خواهد شد . به گزارش سايت آيين دادرسي دينا ، شرايط صدور قرار تعليق تعقيب در ماده 40 و 81 قانون آيين دادرسي كيفر ذكر شده است . در ماده 40 قانون آيين دادرسي كيفري شرايط عمومي صدور قرار تعليق تعقيب آمده است از قبيل عدم داشتن سابقه كيفري و وجود جهات تخفيف در مجازات . در ماده 81 قانون آيين دادرسي كيفري شرايط خاص صدور قرار تعليق تعقيب آمده است . در اين ماده شرايطي از قبيل فقدان سابقه محكوميت كيفري و عدم وجود شاكي و در صورت وجود ، اعلام گذشت آمده است . براي مطالعه بيشتر درباره شرايط عمومي و خاص صادر كردن قرار تعليق تعقيب روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/169/شرايط-قانوني-صدور-قرار-تعليق-تعقيب-.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۸ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۲۶:۵۷ ] [ saeed ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 76
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب